Y prif gynhyrchion o ffibr Carbon

Defnyddir ffibr carbon ychwanegol at berffeithio awyrofod, ac mae caeau milwrol y tu allan i nwyddau chwaraeon, cydrannau moduron, gwynt llafnau tyrbin, deunydd atgyfnerthu adeiladu i wella plastigau, drilio llwyfannau a eraill ffibr carbon farchnad adfer hefyd yn cael ei defnyddio. Defnyddio yn lestri gwasgedd, dyfeisiau meddygol, morol, ynni newydd a meysydd eraill hefyd. Mae rhaglenni eraill yn cynnwys cynhyrchu rhannau peiriant ffibr carbon, offer yn y cartref ac offer sy'n gysylltiedig â lled-ddargludyddion gellir defnyddio deunydd cyfansawdd i wasanaethu i gryfhau amddiffyn gwrth-electrostatig a electromagnetig. Yn ogystal, gall ceisiadau Offeryniaeth pelydr-x o ffibr carbon ostwng y corff o dan amlygiad pelydr-x.
返回顶部